Vincent's Weblog

Raspberry-pi IRC server tutorial

Irc is een soort chat, en in deze tutorial ga ik uitleggen hoe je zelf zo'n server maakt. Als je zelf geen server wilt maken, kan je ook altijd mijn irc server joinen op irc.vincentlammens.be (edit: mijn irc server is gestopt).

De software installeren

Update eerst je pi met

sudo apt-get update

Dan kan je de Server software installeren. Hiervoor gaan we IRCD-Hybrid gebruiken. Installeer het als volgt:

sudo apt-get install ircd-hybrid

De server instellen

Om de server in te stellen, zullen we een passwoord moeten maken. Dat kan je doen met

/usr/bin/mkpasswd password

Waar je password veranderd door het dor jou gekozen wachtwoord. Sla dit op voor later.

Dan moet je de IRC server aanpassen. Dat kan je doen door de configuratie bestanden te openen met

sudo nano /etc/ircd-hybrid/ircd.conf

Eens geopend moet je volgende gegevens aanpassen:

name = "hybrid8.debian.local";

Dit kan je veranderen door de naam die je aan je IRC server wilt geven. Daarna moet je

description = "ircd-hybrid 8.1-debian";

Veranderen met de omschrijving die je aan je server wilt geven.

Dan moet je nog deze gegevens nog eens ingeven bij:

network_name = "debian";
network_desc = "This is My Network";

Dan moet je

max_clients = 512;

vervangen door

max_clients = 128;

Operator status instellen

in het configuratiebestand zoek het "operator {" stuk en verwijder de #'s, dit zul je ook bij alle opties moeten doen die je hier aanpast. Zoek dan "sheep" en verander dat naar "op", dan verander je

user = "*@192.0.2.240/28";

met

user = "*@*";

en

password = "xxxxxxxxxxxxx";

met

password = "Verander met het passwoord van daarnet";

nu kun je opslaan en aflsuiten.

nu kun je de server herstarten met

sudo /etc/init.d/ircd-hybrid restart

Nu kan je verbinden met een programma zoals hexchat en Xchat.

Eens je verbonden bent kan je kanalen aanmaken door een leeg kanaal te joinen. Inloggen als op kan met "/oper op". Dan zal je je passwoord moeten invullen. Het is ook belangrijk te weten dat als je niet in een bepaald kanaal zit je geen meldingen ontvangt. Daardoor is het gebruikelijk dat mensen "idle" in een kanaal zijn. Op die manier kunnen ze berichten later zien.

Kanaal instellingen

Om je kanaal ( als je op bent, dat gebeurt bv als je de eerste bent die een kanaal binnenkomt) kan je een topic instellen met/topic <topic tekst>  en het privé maken met bv /mode +i om het invite only te maken (en /mode -i om de status verwijderen). Je kan mensen inviten met /invite <nickname>. Je kan ook een paswoord instellen met /mode +k <pass> (en het passwoord verwijderen met /mode -k.

Om in te loggen als irc-operator kan je /opper op gebruiken, waar je vervangt met jouw paswoord dat je hiervoor hebt ingesteld.