Een reference voor mezelf met mijn keybindings, voor als ik deze in een programma moet instellen.:

keybind   Actie
======   =====
C-x C-s   Opslaan
C-x C-f   Openen
C-x C-c   scherm sluiten

C-s     Zoeken
C-w     Knippen
M-w     Kopieren
C-y     Plakken

C-v     Blad omlaag
M-v     Blad omhoog

C-n     Cursor lijn omlaag
C-p     Cursor lijn omhoog
C-f     Cursor naar rechts
C-b     Cursor naar links

C-space   Mark zetten (2 keer om te deactiveren)

C-x 2    Scherm horizontaal splitsen
C-x 3    Scherm verticaal splitsen
C-x 1    Alle schermen buiten het actieve sluiten
C-x o    Focus van scherm verplaatsen

C-X u    Undo