Vincent Lammens

Terug

Linux basis CLI tutorial

2020/04/15

In deze tutorial leg ik uit hoe je de basis van de Linux command line gebruikt.

De basis commando’s:

1. pwd

pwd, staat voor print Working Directory geeft de huidige map weer. Handig als je wilt weten waar je bent. Dit word vaak ook al weergegeven in de prompt.

2. ls

ls toont je de inhoud van de huidige map. Enkele handige varianten hiervan zijn:

3. cd

met cd kan je van map veranderen (staat voor Change Directory). Om naar een map te gaan, typ je cd /pad/naar/de map of een relatief pad: cd map om een map terug te gaan kan je .. gebruiken

4. mkdir en rmdir

met mkdir maak je mappen aan. als je bv de map “mijnbestanden” in de map waar je inzit wilt maken, typ je: mkdir mijnbestanden

met rmdir verwijder je een map. Let op, deze map moet leeg zijn. als je een map met inhoud wilt verwijderen, gebruik je rm -rf <mapnaam> (info over rm staat hieronder ;) )

5. rm

met rm kan je bestanden of mappen verwijderen. bv rm /home/vincent/ditwilikverwijderen.txt.

6. touch

met touch kan je een leeg bestand aanmaken, of de “laatst aangepast” datum aanpassen. bv touch test.txt/

7. man en help

Met man en help kan je help informatie krijgen over verschillende commando’s, typ man <commando> of help hiervoor.

8. cp

met cp kan je een bestand copiëren. je typt cp <origineel> <kopie>.

9. mv

met mv kan je een bestand verplaatsen (en hernoemen). je typt mv <origineel> <nieuwenaam>

10. locate

met locate kan je een bestand zoeken. bv locate mijnbestand.conf

Geavanceerde commando’s

1. cat

met cat kan je de inhoud van een bestand weergeven. gebruik: cat <bestand>

2. nano

met nano kan je in de command-line bestanden bewerken, handig voor configuratiebestanden. je kan opslaan met ctrl+o, en afsluiten met ctrl+x

3. sudo

met sudo kan je commando’s uitvoeren als root (de Administrator gebruiker). bv sudo <commando>. je kan ook sudo su doen om een root-shell te openen.

4. apt

met apt kan je software installeren (in debian-based os’s zoals debian en ubuntu). bv sudo apt install <package> (dit moet als root, of met sudo)


zo, dat zijn enkele basis cli commands.